طراحی غرفه نمایشگاه شرکت احداث گستر نیروی پارس

برای نمایشگاه تهران شرکت احداث گستر نیروی پارس دو طراحی غرفه پیشنهاد شد که دارای قسمت وی آی پی، مانیتور برای نمایش تبلیغات و میز کانتر برای ارائه شخصی بوده است

این غرفه ها با استفاده از محصولات همین شرکت و برای نمایش توانایی های تولیدی آن طراحی و پیشنهاد شده است

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طراحی غرفه نمایشگاه شرکت احداث گستر نیروی پارس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طراحی غرفه نمایشگاه شرکت احداث گستر نیروی پارس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *