مدلسازی سه بعدی برج خنک کننده صنعتی

سه بعدی, محصول
  • مدلسازی کامل برج خنک کننده صنعتی برای شرکت معین زیست آریا
  • مدل سه بعدی این دستگاه به صورت کامل برابر با مدل اجرا شده دستگاه در صنعت می باشد
  • این دستگاه برای خنک کردن آب خروجی صنایع مانند فولاد بدون پساب و بازگشت این آب به چرخه صنعت استفاده می شود
  • خروجی این مدلسازی برای کلیپ روند عملکرد این سیستم مورد استفاده قرار گرفته است
اسکرول به بالا