فیلم برداری آزمایشگاه پزشکی

فیلم تبلیغاتی, فیلم و تیزر
  • فیلم برداری از تجهیزات و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه ژنوم
اسکرول به بالا