عکاسی چرخ دنده توکاپلاست

عکاسی, عکاسی قطعه
  • عکاسی ماکرو چرخ دنده هایش صنعتی کنتور گاز برای شرکت توکاپلاست
  • عکاسی با جزئیات از قطعات صنعتی شرکت توکاپلاست نقش جهان برای استفاده در تبلیغات پرینتی و دیجیتال این شرکت
اسکرول به بالا