عکاسی محصول کامل شمارنده کنتور

عکاسی, عکاسی قطعه
  • عکاسی محصول کامل شمارنده کنتور گاز ملی برای شکرت توکاپلاست
  • یکی از مهمترین محصولات شرکت توکاپلاست نقش جهان، جعبه کامل شمارنده کنتور گاز ملی ایران است که برای تبلیغات این محصول عکاسی تبلیغاتی و متنوع با رعایت سادگی انجام گرفت
اسکرول به بالا