عکاسی صنعتی قطعات کوچک

عکاسی, عکاسی قطعه
  • عکاسی چرخ دنده برای توکاپلاست
  • این چرخ دنده در ابعاد بسیار کوچک یکی از قطعات استفاده شده در کنتورهای گاز ملی ایران است
  • عکاسی آن با تکنیک ماکرو انجام شده است
اسکرول به بالا