موشن لوگو

ورودی سه بعدی لوگوی شرکت احداث گستر نیروی پارس

ورودی سه بعدی لوگوی شرکت احداث گستر نیروی پارس

این لوگو در سال 90 برای این شرکت برای استفاده در تیزرها و کلیپ های خط تولید این شرکت طراحی و اجرا شد 

این شرکت از این کلیپ برای چندین سال در ابتدا کلیپ های تصویری خود استفاده نموده است 

نمایش کلیپ

 

/ لیست کامل خدمات