کلیپ تبلیغاتی جاصابونی هایسپر

کلیپ تصویری تبلیغ جاصابونی هایسپر

این کلیپ دارای یک اینتروی جذاب سه بعدی، انیمیشن های نوشته و موشن تلفیق شده با تصویربرداری است

جاصابونی هایسپر یکی از آخرین محصولات شرکت مهرآذین اسپادانا است که قابلیت های قابل توجهی دارد و برای معرفی ان تصمیم بر آن شد که از یک کلیپ تبلیغاتی کوتاه استفاده شود

 

کلیپ تبلیغاتی جاصابونی هایسپر

کلیپ تصویری تبلیغ جاصابونی هایسپر

این کلیپ دارای یک اینتروی جذاب سه بعدی، انیمیشن های نوشته و موشن تلفیق شده با تصویربرداری است

جاصابونی هایسپر یکی از آخرین محصولات شرکت مهرآذین اسپادانا است که قابلیت های قابل توجهی دارد و برای معرفی ان تصمیم بر آن شد که از یک کلیپ تبلیغاتی کوتاه استفاده شود