موشن گرافیک معرفی شرکت تخم مرغ سیمرغ

کلیپ موشن گرافیک دو بعدی معرفی شرکت تخم مرغ سیمرغ

این کلیپ همراه با یک کلپ ویرایش ویدئو بلند که در آن به مبارزه با انگل مایت پرداخته شده است تهیه و ارائه شد

سیمرغ بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در ایران و خاور میانه

در این کلیپ با استفاده از جلوه های متحرک سازی و در فضاهای طراحی شده، تمامی خدمات شرکت سیمرغ در 9 استان معرفی گردیده است

سال تولید این کلیپ 1391 می باشد

 

موشن گرافیک معرفی شرکت تخم مرغ سیمرغ

کلیپ موشن گرافیک دو بعدی معرفی شرکت تخم مرغ سیمرغ

این کلیپ همراه با یک کلپ ویرایش ویدئو بلند که در آن به مبارزه با انگل مایت پرداخته شده است تهیه و ارائه شد

سیمرغ بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در ایران و خاور میانه

در این کلیپ با استفاده از جلوه های متحرک سازی و در فضاهای طراحی شده، تمامی خدمات شرکت سیمرغ در 9 استان معرفی گردیده است

سال تولید این کلیپ 1391 می باشد