موشن گرافیک معرفی شرکت تخم مرغ سیمرغ

کلیپ موشن گرافیک دو بعدی معرفی شرکت تخم مرغ سیمرغ

این کلیپ همراه با یک کلپ ویرایش ویدئو بلند که در آن به مبارزه با انگل مایت پرداخته شده است تهیه و ارائه شد

سیمرغ بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در ایران و خاور میانه

در این کلیپ با استفاده از جلوه های متحرک سازی و در فضاهای طراحی شده، تمامی خدمات شرکت سیمرغ در 9 استان معرفی گردیده است

سال تولید این کلیپ 1391 می باشد