فولاد 24

داستان دو برادر که شغل پدر را در پیش میگیرند اما یکی به روش سنتی و دیگری به روش مدرن و امکانات امروزی ...

طراحی و تولید موشن گرافیک دو بعدی با طراحی اختصاصی برای استارت آپ فولاد 24 - بورس فولاد و آهن به صورت شبانه روزی در کشور

مشاهده کلیپ در آپارات

 

فولاد 24

داستان دو برادر که شغل پدر را در پیش میگیرند اما یکی به روش سنتی و دیگری به روش مدرن و امکانات امروزی ...

طراحی و تولید موشن گرافیک دو بعدی با طراحی اختصاصی برای استارت آپ فولاد 24 - بورس فولاد و آهن به صورت شبانه روزی در کشور

مشاهده کلیپ در آپارات