کلیپ تبلیغاتی پوشاک روماک

طراحی و اجرای کلیپ موشن گرافیک دو بعدی برای تبلیغات فروشگاه زنجیره ای پوشاک روماک - در سر تا سر استان اصفهان

این کلیپ در زمان کوتاه برای پخش در شبکه استانی تهیه شده است

مشاهده کلیپ پوشاک روماک


 

کلیپ تبلیغاتی پوشاک روماک

طراحی و اجرای کلیپ موشن گرافیک دو بعدی برای تبلیغات فروشگاه زنجیره ای پوشاک روماک - در سر تا سر استان اصفهان

این کلیپ در زمان کوتاه برای پخش در شبکه استانی تهیه شده است

مشاهده کلیپ پوشاک روماک