آسپزخانه سیار بانو

اجرای سه بعدی و رندر آشپزخانه سیار - این آشپزخانه در ابعاد 1.5 در 1 گاز، سینک ظرفشویی، کمد و یخچال را با هم در اختیار شما قرار می دهد

این مدلسازی در حقیقت یک شبیه سازی قبل از تولید نیز بود که بعد از تولید برای استفاده در کاتالوگ، بروشور و پوستر فروش این محصول نیز استفاده شد

 

آسپزخانه سیار بانو

اجرای سه بعدی و رندر آشپزخانه سیار - این آشپزخانه در ابعاد 1.5 در 1 گاز، سینک ظرفشویی، کمد و یخچال را با هم در اختیار شما قرار می دهد

این مدلسازی در حقیقت یک شبیه سازی قبل از تولید نیز بود که بعد از تولید برای استفاده در کاتالوگ، بروشور و پوستر فروش این محصول نیز استفاده شد