اجرای سه بعدی لوگوی توکاپلاست

اجرای سه بعدی لوگوی توکاپلاست برای استفاده در جلد کاتالوگ، بروشور و همچنین استفاده در بنر های این شرکت

متریال های استفاده شده برای این لوگو پلاستیک در رنگ های سازمانی این شرکت بوده است