فیلم معرفی شرکت سپهر فوم

کلیپ تصویری معرفی محصولات و خدمات شرکت سپهر فوم - تولید کننده تخصصی انواع فوم های صنعتی و ورزشی

این شرکت تولید کننده رسمی تشک های جدو، کشتی، کراسلینک و بسیاری رشته های ورزشی دیگر می باشد

هدف کلیپ معرفی بازه تولیدات این شرکت با تلفیق ویدئو و افکت های تصویری بوده است

مشاهده کلیپ

 

فیلم معرفی شرکت سپهر فوم

کلیپ تصویری معرفی محصولات و خدمات شرکت سپهر فوم - تولید کننده تخصصی انواع فوم های صنعتی و ورزشی

این شرکت تولید کننده رسمی تشک های جدو، کشتی، کراسلینک و بسیاری رشته های ورزشی دیگر می باشد

هدف کلیپ معرفی بازه تولیدات این شرکت با تلفیق ویدئو و افکت های تصویری بوده است

مشاهده کلیپ