تیزر کلید های هوشمند برای ساختمان

طراحی و تولید تیزر تبلیغاتی کلیدهای هوشمند وستا - به سادگی می توانید کلید و پریزهای معمولی خانه خود را با کلیدهای هوشمند جایگزین کنید

تیم فنی و مهندسی  وستا یک شرکت خلاق و دانش محور در زمینه تولید محصولات مدرن الکترونیکی است 

برای این شرکت همچنین تیزر تبلیغاتی دزدگیر هوشمند نیز  طراحی شده است

مشاهده کلیپ در آپارات

 

تیزر کلید های هوشمند برای ساختمان

طراحی و تولید تیزر تبلیغاتی کلیدهای هوشمند وستا - به سادگی می توانید کلید و پریزهای معمولی خانه خود را با کلیدهای هوشمند جایگزین کنید

تیم فنی و مهندسی  وستا یک شرکت خلاق و دانش محور در زمینه تولید محصولات مدرن الکترونیکی است 

برای این شرکت همچنین تیزر تبلیغاتی دزدگیر هوشمند نیز  طراحی شده است

مشاهده کلیپ در آپارات