موشن گرافیک شرکت سیمرغ

موشن گرافیک شرکت سیمرغ

یک موشن گرافیک ساده اما جذاب که یک داستان را با پیگیری یک خط و نمایش اطلاعات مرتبط با محتوای کلیپ توسط همین خط با ساخته شدن انواع اشکال و اجزاء به نمایش می گزارد.

این موشن گرافیک برای تبلیغات تلویزیونی شرکت تولید تخم مرغ سیمرغ تهیه و ارائه شده است

برای مشاهده تیزر از لینک پیوست وارد شوید.

برای این شرکت یک تیزر تبلیغات تلویزیونی دیگر نیز تولید شده است