موشن دوبعدی

موشن گرافیک شرکت سیمرغ اصفهان

موشن گرافیک شرکت سیمرغ اصفهان

این کلیپ با الهام از شتاب و سرعت و با نمایش کلمات پیاپی در صفحه برای ایجاد سوال در ذهن بیننده و نهایتا نمایش تخم مرغ غنی شده سیمرغ به عنوان پاسخ ایجاد شده در ذهن بیننده  طراحی شده است

برای این شرکت یک تیزر تبلیغات تلویزیونی دیگر نیز تولید شده است

 

/ لیست کامل خدمات