اجرای سه بعدی لوگوی شرکت آلولامل آران

اجرای سه بعدی لوگو ارم شرکت تولید و اجرای پنجره های اختصاصی آلوآیریک

در اجرای این لوگو از نرم افزار اتودسک مایا و از جنس پلاستیک استفاده شده، با حالت پراکندگی نور زیرسطحی ایجاد شده در این لوگو جذابیت دوچندان شده

از این نوع خروجی سه بعدی در کاتالوگ، جلد کاتالوگ، وب سایت، شبکه های اجتماعی می توان استفاده کرد

 

اجرای سه بعدی لوگوی شرکت آلولامل آران

اجرای سه بعدی لوگو ارم شرکت تولید و اجرای پنجره های اختصاصی آلوآیریک

در اجرای این لوگو از نرم افزار اتودسک مایا و از جنس پلاستیک استفاده شده، با حالت پراکندگی نور زیرسطحی ایجاد شده در این لوگو جذابیت دوچندان شده

از این نوع خروجی سه بعدی در کاتالوگ، جلد کاتالوگ، وب سایت، شبکه های اجتماعی می توان استفاده کرد