عکاسی چرخ دنده کنتور گاز

عکاسی چرخ دنده های کنتور گاز برای شرکت توکاپلاست نقش جهان

این پروژه عکاسی برای معرفی محصولات این شرکت در کاتالوگ، بروشور و وب سایت این شرکت انجام شده است

تکنیک استفاده شده برای عکاسی این قطعات به دلیل کوچک بودن قطعه، عکاسی ماکرو می باشد که جزئیات زیاد و عمق میدان کم را همراه دارد