عکاسی مجموعه چرخ دنده

عکاسی مجموعه چرخ دنده های کنتور گاز کشوری

این پروژه عکاسی برای دسته محصولات کنتور گاز شرکت توکاپلاست نقش جهان انجام شد و تکنیک آن عکاسی ماکرو همراه با جزئیات بالا و عمق میدان پایین است