عکاسی پرسنل شرکت

عکاسی پرسنل و کارمندان شرکت فولادسازه سپاهان

عکاسی عریض با لنز های واید و در چند فریم با کیفیت بسیار بالا از ورودی شرکت و کارکنان شرکت فولادسازه انجام شده است

این سبک از عکاسی برای شرکت ها معمولا برای ارائه در شرکت و استفاده در کاتالوگ مورد استفاده است