عکاسی جوشکاری و برش

عکاسی برش و جوشکاری برای شرکت فولاد سازه

عکاسی قسمت های برش و جوشکاری شرکت از مراحل تولید سازه های سنگین فولادی برای استفاده در کاتالوگ و کلیپ تصویری این شرکت