عکاسی فیلتر آب شرکت اسپادنا

عکاسی محصول فیلتر آب شرکت اسپادانا

شرکت مهر آذین اسپادانا از تولید کنندگان خوش ذوق لوازم جانبی خانه و لوازم بهداشتی برای تبلیغات کاتالوگ وشبکه های اجتماعی و سایت خوب، برای محصول فیلتر آب جدید خود که دارای قطعات شفاف و مات و براق بود یک پروژه عکاسی تعریف کرد

 

عکاسی فیلتر آب شرکت اسپادنا

عکاسی محصول فیلتر آب شرکت اسپادانا

شرکت مهر آذین اسپادانا از تولید کنندگان خوش ذوق لوازم جانبی خانه و لوازم بهداشتی برای تبلیغات کاتالوگ وشبکه های اجتماعی و سایت خوب، برای محصول فیلتر آب جدید خود که دارای قطعات شفاف و مات و براق بود یک پروژه عکاسی تعریف کرد