موشن گرافیک بهداشت چرخ گوشت

یک موشن گرافیک کوتاه برای اطلاع رسانی بهداشتی برای حفظ سلامت چرخ گوشت
ایده اصلی آلودگی قطعات ثابت و مخصوصا قطعات متحرک چرخ گوشتی و نیاز به ضدعفونی این قطعات بعد از استفاده است که با سبکی مشابه اینفوگرافیک پیاده سازی شده است
مشاهده کلیپ در آپارات

 

موشن گرافیک بهداشت چرخ گوشت

یک موشن گرافیک کوتاه برای اطلاع رسانی بهداشتی برای حفظ سلامت چرخ گوشت
ایده اصلی آلودگی قطعات ثابت و مخصوصا قطعات متحرک چرخ گوشتی و نیاز به ضدعفونی این قطعات بعد از استفاده است که با سبکی مشابه اینفوگرافیک پیاده سازی شده است
مشاهده کلیپ در آپارات