معرفی اپلیکیشن الوتعمیر

طراحی و اجرای موشن گرافیک برای معرفی اپلیکیشن تعمیرات برای استان اصفهان با نام الوتعمیر

اجرایی پویا با معرفی انواع روش های دانلود و استفاده و نمایش ویژگی های اپلیکیشن

همراه با کاراکتر

مشاهده در آپارات

 

معرفی اپلیکیشن الوتعمیر

طراحی و اجرای موشن گرافیک برای معرفی اپلیکیشن تعمیرات برای استان اصفهان با نام الوتعمیر

اجرایی پویا با معرفی انواع روش های دانلود و استفاده و نمایش ویژگی های اپلیکیشن

همراه با کاراکتر

مشاهده در آپارات