تبریک نوروز 1400 کانون تبلیغات چاوش

کلیپ موشن گرافیک تبریک سال نو 1400 برای کانون تبلیغات چاوش

با تکنیک اریگامی

مشاهده کلیپ در آپارات

 

تبریک نوروز 1400 کانون تبلیغات چاوش

کلیپ موشن گرافیک تبریک سال نو 1400 برای کانون تبلیغات چاوش

با تکنیک اریگامی

مشاهده کلیپ در آپارات