ساخت تیزر تبلیغاتی کفش آل استار

ساخت تیزر تبلیغاتی کفش آل استار

معرفی ویژگی ها همراه با تدوین پویا و در نهایت معرفی طرح ویژه فروش همراه با جایزه

در این تیزر از موشن گرافیک دو بعدی و ویرایش رنگ و نور تصاویر استافده شده است

مشاهده کلیپ در آپارات

 

ساخت تیزر تبلیغاتی کفش آل استار

ساخت تیزر تبلیغاتی کفش آل استار

معرفی ویژگی ها همراه با تدوین پویا و در نهایت معرفی طرح ویژه فروش همراه با جایزه

در این تیزر از موشن گرافیک دو بعدی و ویرایش رنگ و نور تصاویر استافده شده است

مشاهده کلیپ در آپارات