ساخت تیزر تبلیغاتی نانو پارچه

ساخت تیزر محصول نانو برای مقاوم سازی انواع الیاف با نام نانوپارچه
گرافیک و موشن گرافیک و تدوین ویدئو در این کلیپ مورد استفاده قرار گرفته اند و در قسمت هایی برای معرفی پک محصول و مجموعه محصولات از انیمیشن سه بعدی استفاده شده است تا جذابیت این کلیپ بیشتر شود

مشاهده در آپارات

 

ساخت تیزر تبلیغاتی نانو پارچه

ساخت تیزر محصول نانو برای مقاوم سازی انواع الیاف با نام نانوپارچه
گرافیک و موشن گرافیک و تدوین ویدئو در این کلیپ مورد استفاده قرار گرفته اند و در قسمت هایی برای معرفی پک محصول و مجموعه محصولات از انیمیشن سه بعدی استفاده شده است تا جذابیت این کلیپ بیشتر شود

مشاهده در آپارات