فیلم برداری و تدوین فیلم صنعتی کارخانه تولید مفتول های فولادی

فیلم برداری و تدوین فیلم صنعتی کارخانه تولید مفتول های فولادی 

برای شرکت وطن نیرو

مشاهده در آپارات

 

فیلم برداری و تدوین فیلم صنعتی کارخانه تولید مفتول های فولادی

فیلم برداری و تدوین فیلم صنعتی کارخانه تولید مفتول های فولادی 

برای شرکت وطن نیرو

مشاهده در آپارات