ویرایش کلیپ معرفی مجموعه پزشکی مغز و اعصاب

تدوین فیلم معرفی مجموعه پزشکی نورون با زمینه مغز و اعصاب

همراه با موشن گرافیک دو بعدی، اصلاح رنگ و نور و پست افکت

مشاهده کلیپ در آآپارات

 

ویرایش کلیپ معرفی مجموعه پزشکی مغز و اعصاب

تدوین فیلم معرفی مجموعه پزشکی نورون با زمینه مغز و اعصاب

همراه با موشن گرافیک دو بعدی، اصلاح رنگ و نور و پست افکت

مشاهده کلیپ در آآپارات