تایم لپس نصب میل پرچم 70 متری

تایم لپس نصب میل پرچم 70 متری

توسط شرکت احداث گستر نیروی پارس

در این سبک از ارائه سعی در نمایش نصب و راه اندازی کامل داریم که از جهات مختلف به نمایش در می آید

مشاهده در آپارات

 

تایم لپس نصب میل پرچم 70 متری

تایم لپس نصب میل پرچم 70 متری

توسط شرکت احداث گستر نیروی پارس

در این سبک از ارائه سعی در نمایش نصب و راه اندازی کامل داریم که از جهات مختلف به نمایش در می آید

مشاهده در آپارات