کلیپ معرفی شرکت تولید فولاد

این کلیپ برای معرفی روند تولید و معرفی شرکت سپاهان ذوب تهیه شده است

در این کلیپ از تلفیق فیلم، موشن گرافیک، لای اوت و پست افکت استفاده شده 

مراحل تدوین کلیپ پس از  فیلم بردای توسط کانون تبلیغات چاوش انجام شده است

مشاهده کلیپ در آپارات