کلیپ معرفی شرکت تولید فولاد

این کلیپ برای معرفی روند تولید و معرفی شرکت سپاهان ذوب تهیه شده است

در این کلیپ از تلفیق فیلم، موشن گرافیک، لای اوت و پست افکت استفاده شده 

مراحل تدوین کلیپ پس از  فیلم بردای توسط کانون تبلیغات چاوش انجام شده است

مشاهده کلیپ در آپارات

 

کلیپ معرفی شرکت تولید فولاد

این کلیپ برای معرفی روند تولید و معرفی شرکت سپاهان ذوب تهیه شده است

در این کلیپ از تلفیق فیلم، موشن گرافیک، لای اوت و پست افکت استفاده شده 

مراحل تدوین کلیپ پس از  فیلم بردای توسط کانون تبلیغات چاوش انجام شده است

مشاهده کلیپ در آپارات