ساخت موشن گرافیک آیا خودکشی یک انتخاب است؟

یک موشن گرافیک آموزنده و مفید با زمینه روانشناسی و موضوع " آیا خودکشی یک انتخاب است؟" برای موسسه سلام

این موشن گرافیک برای استفاده در شبکه های اجتماعی تهیه شده است

کاری از کانون تبلیغات چاوش

مشاهده کلیپ در آپارات

 

ساخت موشن گرافیک آیا خودکشی یک انتخاب است؟

یک موشن گرافیک آموزنده و مفید با زمینه روانشناسی و موضوع " آیا خودکشی یک انتخاب است؟" برای موسسه سلام

این موشن گرافیک برای استفاده در شبکه های اجتماعی تهیه شده است

کاری از کانون تبلیغات چاوش

مشاهده کلیپ در آپارات