تیزر تبلیغاتی شرکت جهان نوآوران سپانو

تبلیغ کوتاه 15 ثانیه برای  نسل جدید عایق های رطوبتی جی ان اس با تکنولوژی و عملکرد بالا

این تبلیغ دارای سکانس های  انیمیشن سه بعدی است  تا نمایش صحیح کارکرد محصول را به همراه داشته باشد

با استفاده از لینک زیر می توانید این کلیپ را در آپارات مشاهده فرمایید

نمایش کلیپ در آپارات

تهیه شده برای شرکت جهان نوآوران سپانو

 

تیزر تبلیغاتی شرکت جهان نوآوران سپانو

تبلیغ کوتاه 15 ثانیه برای  نسل جدید عایق های رطوبتی جی ان اس با تکنولوژی و عملکرد بالا

این تبلیغ دارای سکانس های  انیمیشن سه بعدی است  تا نمایش صحیح کارکرد محصول را به همراه داشته باشد

با استفاده از لینک زیر می توانید این کلیپ را در آپارات مشاهده فرمایید

نمایش کلیپ در آپارات

تهیه شده برای شرکت جهان نوآوران سپانو