اینستاگرام شرکت اسپانه

شرکت اسپانه سالاز شایسته یکی از تولید کنندگان نوشیدنی های گرم ایرانی است

پشتیبانی فصلی صفحه اینستاگرام شرکت اسپانه با محور معرفی محصولات و نحوه صحیح مصرف آنها

اسپانه دارای محصولات خاصی همچون کافه لاته زعفرانی، کافه ماسالا، قهوه سبز و... می باشد

همچنین تولید و ارائه انواع دان قهوه با درجه برشتگی متفاوت است

این شرکت با تولید انواع قهوه، چای ماسالا، قهوه ماسالا، کافی میکس و ... در زمینه تولید نوشیدنی های با کیفیت فعالیت می کند

 

اینستاگرام شرکت اسپانه

شرکت اسپانه سالاز شایسته یکی از تولید کنندگان نوشیدنی های گرم ایرانی است

پشتیبانی فصلی صفحه اینستاگرام شرکت اسپانه با محور معرفی محصولات و نحوه صحیح مصرف آنها

اسپانه دارای محصولات خاصی همچون کافه لاته زعفرانی، کافه ماسالا، قهوه سبز و... می باشد

همچنین تولید و ارائه انواع دان قهوه با درجه برشتگی متفاوت است

این شرکت با تولید انواع قهوه، چای ماسالا، قهوه ماسالا، کافی میکس و ... در زمینه تولید نوشیدنی های با کیفیت فعالیت می کند