جا دستمال رول آویلا

تهیه و تولید کلیپ تبلیغاتی محصول جا دستمال رول آویلا - محصولی از شرکت مهرآذین اسپادانا 

این کلیپ در زمانی کوتاه ویژگی های بارز این محصول را بیان کرده و بیننده را بیشتر با این محصول آشنا می کند

برای این شرکت کلیپ های دیگری مانند دستگاه خشبو کننده هوا، مجموعه چند منظوره حمام و جا صابون نیز تولید شده است

مشاهده کلیپ در آپارات

 

جا دستمال رول آویلا

تهیه و تولید کلیپ تبلیغاتی محصول جا دستمال رول آویلا - محصولی از شرکت مهرآذین اسپادانا 

این کلیپ در زمانی کوتاه ویژگی های بارز این محصول را بیان کرده و بیننده را بیشتر با این محصول آشنا می کند

برای این شرکت کلیپ های دیگری مانند دستگاه خشبو کننده هوا، مجموعه چند منظوره حمام و جا صابون نیز تولید شده است

مشاهده کلیپ در آپارات