کلیپ سه بعدی نحوه کارکرد برج خنک کننده صنعتی

طراحی و اجرای کلیپ شبیه سازی سه بعدی برای نمایش نحوه کارکرد برج خنک کننده صنعتی برای شرکت معین زیست آریا - MZA

برای اجرای این کلیپ ابتدا دستگاه با توجه به نقظه اجرایی آن مدلسازی شده و پس از تعیین مدل خروجی مورد نظر شرکت، انیمیشن اجرا و رندر آن تهیه گردیده است

اجرای این کلیپ تماما در نرم افزار اتودسک مایا صورت گرفته و خروجی آن برای ایجاد افکت های نهایی با ادوبی افترافکت اجرا شده است

مشاهده در آپارات

 

کلیپ سه بعدی نحوه کارکرد برج خنک کننده صنعتی

طراحی و اجرای کلیپ شبیه سازی سه بعدی برای نمایش نحوه کارکرد برج خنک کننده صنعتی برای شرکت معین زیست آریا - MZA

برای اجرای این کلیپ ابتدا دستگاه با توجه به نقظه اجرایی آن مدلسازی شده و پس از تعیین مدل خروجی مورد نظر شرکت، انیمیشن اجرا و رندر آن تهیه گردیده است

اجرای این کلیپ تماما در نرم افزار اتودسک مایا صورت گرفته و خروجی آن برای ایجاد افکت های نهایی با ادوبی افترافکت اجرا شده است

مشاهده در آپارات