قیمت پایین ظاهر جذاب پنل مدیریت آسان طراحی وب سایت کانون تبلیغات چاوش

تماس و سفارش وب سایت

0913-102-5451
ChavoshArt@gmail.com

مقایسه پنل مدیریت سادهبا دیگر پنل ها

بیش از 70 درصد کاربران cms های آماده (مانند ورد پرس و جوملا) با مدیریت پیچیده، خطاهای بسیار، هزینه نگهداری بالا و پیچیدگی عملکرد این پنل ها مشکلات فراوانی دارند.

کانون تبلیغات چاوش با طراحی پنل مدیریت ساده تمام این مشکلات را بررسی و وب سایتی کاربردی با پنل مدیریتی بسیار آسان طراحی کرده است.

لیست کامل ویژگی ها

پنل مدیریت ساده

تماس و سفارش وب سایت

0913-102-5451
ChavoshArt@gmail.com