فرم استخدام


تاریخ تولد


سمت درخواستی
موشن گرافیست

گرافیک، موشن گرافیک

برنامه نویسی

دیگر نرم افزارها

خواهشمند است فایل مربوط به نمونه کارهای خود را با عنوان "رزومه برای استخدام" همراه با نام خود به آدرس chavoshart@gmail.com ارسال فرمایید